Πρότυπα Ενδυμάτων

Γενικές Απαιτήσεις Απόδοσης ενδυμάτων (π.χ. εργονομία, φθορά, μεγεθολόγιο, σήμανση κ.α.)

Ανακλαστικότητα ενδυμάτων (διαχωρίζεται σε 3 κλάσεις, Class 1-3, αναλόγως με την επιφάνεια που καλύπτει το ανακλαστικό ύφασμα και με την επιφάνεια που καλύπτουν οι ανακλαστικές ταινίες.

Προστατευτικά ενδύματα ενάντια στο κρύο, για -5oC (Προσδιορίζονται με 4 κατηγορίες,

α) θερμική μόνωση σε κίνηση,

β) θερμική μόνωση σε στατική εργασία,

γ) Διαπνεότητα (3 κλάσεις),

δ) Αντίσταση στην εισχώρηση νερού (2 κλάσεις)

Προστατευτικά ενδύματα ενάντια στην βροχή (Προσδιορίζονται με 2 κατηγορίες,

α) Αντίσταση στην εισχώρηση νερού (3 κλάσεις),

β) Διαπνεότητα του υλικού (3 κλάσεις)

Προστατευτικά ενδύματα ενάντια στη φλόγα και στη φωτιά (Προσδιορίζονται με 7 κατηγορίες,

α) διασποράς της φλόγας Α,

β) μεταφερόμενης θερμότητας Β (3 κλάσεις),

γ) Ακτινοβολούμενης θερμότητας C (4 κλάσεις),

δ) πιτσιλίσματος λιωμένου αλουμινίου D (4 κλάσεις), πιτσιλίσματος λιωμένου μετάλλου Ε (3 κλάσεις),

ε) επαφής θερμότητας F (3 κλάσεις),

ζ) Αντίσταση στην εισχώρηση νερού W (3 κλάσεις)

Προστατευτικά ενδύματα για συγκολλήσεις και παρεμφερή εργασίες (Προσδιορίζονται με 2 κλάσεις),

Class 1: Χειρωνακτικές συγκολλήσεις που δημιουργούν μερικές πιτσιλιές και σταγονίδια,

Class 2: Χειρωνακτικές συγκολλήσεις που δημιουργούν πολλές πιτσιλιές και σταγονίδια

Προστατευτικά ενδύματα ενάντια σε θερμικό κίνδυνο που δημιουργείται από ηλεκτρικό τόξο (Προσδιορίζονται με 2 κλάσεις),

Class 1: Το ένδυμα εγγυάται ελάχιστο επίπεδο προστασίας από θερμικό κίνδυνο που δημιουργείται από ηλεκτρικό τόξο, τεστ 4kA,

Class 2: Το ένδυμα εγγυάται μέγιστο επίπεδο προστασίας από θερμικό κίνδυνο που δημιουργείται από ηλεκτρικό τόξο, τεστ 7kA

Προστατευτικά ενδύματα ενάντια στα ηλεκτροστατικά φορτία (Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των υλικών και της κατασκευής των ενδυμάτων για ηλεκτροστατική απαγωγή έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

Προσδιορίζει ενδύματα για χημική προστασία σε ολόκληρο το σώμα από αερομεταφερόμενα στερεά σωματίδια TYPE 5, περιορισμένος αριθμός χρήσεων

Προσδιορίζει ενδύματα για προστασία ενάντια σε υγρά χημικά TYPE 6, περιορισμένος αριθμός χρήσεων, προστασία σε ολόκληρο το σώμα

Προσδιορίζει ενδύματα για προστασία ενάντια σε μόλυνση από ραδιενεργά σωματίδια

Προσδιορίζει ενδύματα για προστασία ενάντια σε μολυσματικούς παράγοντες TYPE 5-B, 6-B

Προσδιορίζει ενδύματα για χημική προστασία σε ολόκληρο το σώμα με αεροστεγώς κατασκευασμένες ενώσεις (ραφές) TYPE 3 & TYPE 4 περιορισμένος αριθμός χρήσεων